WATCH VIDEOS

Thankful Thursday ~ August 26, 2021

Thankful Thursday ~ August 26, 2021
Plus
Daily Raffle!
Min. 20 games - 20 winners of 50 pesos
Min. 50 games - 5 winners of 200 pesos
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Daily Raffle August 24, 2021

Daily Raffle August 24, 2021
Plus
Daily Raffle!
Min. 20 games - 20 winners of 50 pesos
Min. 50 games - 5 winners of 200 pesos
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Monday Motivation! August 23, 2021

Monday Motivation
Plus
Daily Raffle!
Min. 20 games - 20 winners of 50 pesos
Min. 50 games - 5 winners of 200 pesos
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Thankful Thursday!

Thankful Thursday!
Plus
Daily Raffle!
Min. 20 games - 20 winners of 50 pesos
Min. 50 games - 5 winners of 200 pesos
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Thankful Thursdays!

Thankful Thursdays!
Eto po si kurbygwapo, nanalo sa daily raffle. Pumayag na i-post dito ang kanyang ginawang tiktok video. Nag pa face reveal para mapatunayang gwapo siya haha.😂 Salamat sa video kurbygwapo!
Anong say niyo mga Ka-Hero Fighters? 😁

View details »

What's up Wednesday

What's up Wednesday
Plus
Daily Raffle!
Min. 20 games - 20 winners of 50 pesos
Min. 50 games - 5 winners of 200 pesos
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Tuesday Tips!

Tuesday Tips!
Plus
Daily Raffle!
Min. 20 games - 20 winners of 50 pesos
Min. 50 games - 5 winners of 200 pesos
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Monday Motivation

Thankful Thursdays!
Plus
Daily Raffle!
Min. 20 games - 20 winners of 50 pesos
Min. 50 games - 5 winners of 200 pesos
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Thankful Thursdays!

Thankful Thursdays!
Plus
Daily Raffle!
Min. 20 games - 20 winners of 50 pesos
Min. 50 games - 5 winners of 200 pesos
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Trivia Tuesdays!

Trivia Tuesdays!
Plus
Daily Raffle!
Min. 20 games - 20 winners of 50 pesos
Min. 50 games - 5 winners of 200 pesos
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Lunch Break Gaming

Lunch Break Gaming
Plus
Daily Raffle!
Min. 20 games - 20 winners of 50 pesos
Min. 50 games - 5 winners of 200 pesos
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Friday FAQ's!

Friday FAQ's!
Plus
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

How to earn gold coins?

How to earn gold coins?
Get your phones and start grinding GOLD COINS!

View details »

Monday Updates!

Monday Updates!
Plus
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Friday FAQ's!

Friday FAQ's!
Plus
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Tournament July 26, 2021!

Tournament July 26, 2021!
Plus
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok `sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Trivia Tuesday aug 10 2021

Trivia Tuesday aug 10 2021

[Official Websites]
http://herofighters.co
http://posterum.co

[Social media pages]
https://www.facebook.com/HeroFightersBR
https://www.instagram.com/posterumitsolutions/

View details »

What's up Wednesday august 11 2021

Aug 18, 2021

[Official Websites]
http://herofighters.co
http://posterum.co

[Social media pages]
https://www.facebook.com/HeroFightersBR
https://www.instagram.com/posterumitsolutions/

View details »

Tournament July 21, 2021 L5 and 10

Tournament July 21, 2021
Plus
Sharer badge raffle!
#herofighterspenge500
Paano sumali?? mag download lamang ng aming game HERO FIGHTERS BATTLE ROYAL sa google playstore at mag laro lamang ng 20x para makapasok sa raffle DRAW!!! simple lang kaya sali na!!
Download Link:
https://www.youtube.com/c/HeroFightersBattleRoyal
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below:
http://herofighters.co

View details »

Top Ranked of the Week

Top Ranked of the Week
Top Ranked Player of the Week! 1vs 1
Top 3 Ranked(most wins) Players of the Week will win prizes! 1vs 1
1st place - 3,000 pesos
2nd place - 2,000 pesos
3rd place - 1,000 pesos
Event duration is from Sunday, June 27, 8am to Sunday, July 4, 8am.
Announcement of winners will be done in the live stream after the event proper. TBA (to be announced)
To claim your prizes, you will need to send us an email, with the Subject of Top Ranked Player of the Week - (1,2 or 3 rank) to this email address, herofighters@posterum.co and include the following details:
• TID Number (makikita ang TID number sa setting ng Hero Fighters Game! ⚔️)
• G-cash Name
• G-cash Number
• Game Username
• Screenshot of our YouTube Channel (Subscribed) Yt:
https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
• Screenshot of our Facebook page (like & follow)
Prizes will be sent through your GCash account within 3-5 business days upon receiving your email/details.
Any form of cheating, which will be closely monitored by our technical team, would be automatically disqualified from the event. No notifications, no questions asked.
*Rematch wins will not be counted
* Using multiple accounts against each other including accounts using the same IP address will be disqualified
* friendly match is not counted

View details »

Hero Fighters Battle Royal is based in a classic Rock-Paper-Scissors game that we play before.

There are 2 types of Game Modes:

[1 vs 1]
-Where you will fight toe to toe with your opponent while seeing each other's face in-game.
-You will select cards within the given time to use against your enemy.
-There are power-ups for you to strengthen your card against the same card of your opponent.
-Get an extra bonus if you get consecutive wins via Rock-Paper-Scissors.

[20 vs 1 Battle Royal]
-20 players gather in a stadium to battle until the last man is standing.
-You will select a card (rock, paper, or scissors) to use against the opponent.
-There is a heart which you can use to save you from elimination when you get the same card with your opponent on the screen.
-It's ok if you lose, you can still enjoy the game while watching others by guessing who will win and you can earn coins.
-Be the master of rock-paper-scissors, the crown and rewards are only given to the last survivor.
-Get your prizes from weekly to monthly Battle Royal ranking rewards!

[Official Websites]
http://herofighters.co
http://posterum.co

[Social media pages]
https://www.facebook.com/HeroFightersBR
https://www.instagram.com/posterumitsolutions/

View details »

Hero fighters Grand Winners of iPhone 12 and Galaxy a7 | Play Hero Fighters NOW and win like them!

Tuesday Trivia!
Ito po ang ating Vlog sa distribution ng Grandprize na iPhone 12 x2 at Galaxy Tab A7 !!!
Download Link:
https://play.google.com/store/apps/details...
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below: http://herofighters.co

View details »

It's Friday FAQ'S! How to play the Hero Fighters 1 vs 1 mode.

It's Friday FAQ'S! How to play the Hero Fighters 1 vs 1 mode.
Download Link:
https://play.google.com/store/apps/details...
Kindly follow, like, and share our Facebook page and our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
You could also check the official website of Hero Fighters Battle Royal in the link below: http://herofighters.co

View details »

Announcement for tomorrow's Month end event! 5/25/21

Announcement for tomorrow's Month end event! 5/25/21

View details »

Announcement for tomorrow's Month end event! 5/25/21

Announcement for tomorrow's Month end event! 5/25/21

View details »

HeroFighters's Video

View details »

https://play.google.com/store/apps/details... WEEKLY DRAW. LIMANG ACC MAKAKATANGGAP NG 10K. WATCH SHARE AND COMMENT DAHIL NAMIMIGAY DIN AKU NG LOAD MGA BIBIES. 😚

View details »

Hero fighters Battle Royal

Hero fighters Battle Royal
play Hero Fighters Battle Royal and win iphone12 ,10,000everyday and many prizes
Download⬇⬇⬇ https://play.google.com/store/apps/details...
page⬇⬇ https://www.facebook.com/HeroFighters-103583671916023/
subcribe⬇⬇ https://www.youtube.com/channel/UCCCId2ZZPvs7VY83fndCX5A
like⬇⬇ https://www.facebook.com/posterumitsolutions

View details »

Hero Fighters Battle Royal

play Hero Fighters Battle Royal and win iphone12 ,10,000everyday and many prizes
https://play.google.com/store/apps/details... /

View details »


Download⬇⬇⬇ https://play.google.com/store/apps/details... / Hero Fighters game . madami sila prizes Top 1.10k/ top2-11 . 1k/ top 12-100 . 100pesos. follow nyo page nila for more info. Posterum I.T Solution Inc No copyright infringement is intended. music used belong to its rightful owner

View details »

Hero Fighters game . madami sila prizes Top 1.10k/ top2-11 . 1k/ top 12-100 . 100pesos. follow nyo page nila for more info. Posterum I.T Solution Inc No copyright infringement is intended. music used belong to its rightful owner

View details »

https://play.google.com/store/apps/details... /
top1. PHP 10000
Top2-11 PHP 1000
Top12-100. Php100
Weekly
5winners ( 10k)

View details »

https://play.google.com/store/apps/details... / Overall Ranking Prizes
Top 1 Battle Royal iphone12
TOP 1. 1VS1. IPHONE12
Daily Ranking
top1. PHP 10000
Top2-11 PHP 1000
Top12-100. Php100
Weekly
5winners ( 10k)

View details »


Download⬇⬇⬇ https://play.google.com/store/apps/details... / Hero Fighters game . madami sila prizes Top 1.10k/ top2-11 . 1k/ top 12-100 . 100pesos. follow nyo page nila for more info. Posterum I.T Solution Inc No copyright infringement is intended. music used belong to its rightful owner

View details »

Hero Fighters game . madami sila prizes Top 1.10k/ top2-11 . 1k/ top 12-100 . 100pesos. follow nyo page nila for more info. Posterum I.T Solution Inc,, / Download⬇⬇⬇ https://play.google.com/store/apps/details... /
No copyright infringement is intended. music used belong to its rightful owner

View details »

Hero Fighters game . madami sila prizes Top 1.10k/ top2-11 . 1k/ top 12-100 . 100pesos. follow nyo page nila for more info. Posterum I.T Solution Inc No copyright infringement is intended. music used belong to its rightful owner

View details »

HeroFighters's broadcast

Watch me stream Hero Fighters on Omlet Arcade!
Follow me for more: https://omlet.gg/d/profile/19nayrgaming68
#OmletArcade #HeroFighters

View details »

Hero Fighters game . madami sila prizes Top 1.10k/ top2-11 . 1k/ top 12-100 . 100pesos. follow nyo page nila for more info. Posterum I.T Solution.

View details »

Hero Fighters game . madami sila prizes Top 1.10k/ top2-11 . 1k/ top 12-100 . 100pesos. follow nyo page nila for more info. Posterum I.T Solution Inc No copyright infringement is intended. music used belong to its rightful owner

View details »

Hero Fighters game . madami sila prizes Top 1.10k/ top2-11 . 1k/ top 12-100 . 100pesos. follow nyo page nila for more info. Posterum I.T Solution Inc No copyright infringement is intended. music used belong to its rightful owner

View details »

Hero Fighters game . madami sila prizes Top 1.10k/ top2-11 . 1k/ top 12-100 . 100pesos. follow nyo page nila for more info. Posterum I.T Solution IncNo copyright infringement is intended. music used belong to its rightful owner

View details »

5 Lucky WINNERS of 10,000 PHP LEZGAWWW!!!

Larong bato batopik ✊🖐️✌️nasa Mobile na! pwede pa manalo ng cash prizes💰💵💸 mag lalaro kalang at mag pa ranking New Game in android 📱📱📱and soon to be released in IOS 📲📲📲based on old fashioned bato batopik game or rock paper scissors . how to download ?🤔🤔🤔 LINK HERE 👇👇👇 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.r2on.games.herofighters&fbclid=IwAR1fRXipPoidiQL_5mv4OurioWTFqaKrpJ1YXhahN5nIMsc5kkypXOVgWKQ

View details »

5 Lucky WINNERS of 10,000 PHP LEZGAWWW!!!

PAANO MAKASALI SA RAFFLE!!?? para makasali kailangan lamang mag download ng HeroFighters na game sa Googleplaysote and dapat naka like and share at subscribe sa aming FB page, YT at other social media accnts. weekly may nananalo ng 10k php dapat ikaw ay pasok sa top 50 para ikaw ay may chance mabunot sa 100 lucky winner sng both game mode 50 in battle royal and 50 in 1 vs 1.

View details »

LAST DAY???!!!! o meron pa??!! RAFFLE DRAW NA ng Hero

PAANO MAKASALI SA DAILY RAFFLE DRAW? - Maglaro lang ng Hero Fighters daily para makapasok sa raffle! - Ang mga makaksali lamang sa daily raffle event ay ang mga naglaro simula 8:00 AM - 8:00 AM Kinabukasan -kung hindi ka makapag laro sa tinakdang oras (8:00 AM - 8:00 AM) ikaw ay hindi makakapasok sa raffle event sa araw na ito. Ngunit mapapabilang parin ang iyong laro sa raffle draw.

View details »

May 02 DAILY RAFFLE DRAW - LETS GGGGGG!!

PAANO MAKASALI SA DAILY RAFFLE DRAW? - Maglaro lang ng Hero Fighters daily para makapasok sa raffle! - Ang mga makaksali lamang sa daily raffle event ay ang mga naglaro simula 8:00 AM - 8:00 AM Kinabukasan -kung hindi ka makapag laro sa tinakdang oras (8:00 AM - 8:00 AM) ikaw ay hindi makakapasok sa raffle event sa araw na ito. Ngunit mapapabilang parin ang iyong laro sa raffle draw

View details »

DAILY RAFFLE DRAW - May 01, 2021

300 PESOS WINNERS FOR DAILY RAFFLE DRAW. LETS G MGA KA-HERO FIGHTERS! PAANO MAKASALI SA DAILY RAFFLE DRAW? - Maglaro lang ng Hero Fighters daily para makapasok sa raffle! - Ang mga makaksali lamang sa daily raffle event ay ang mga naglaro simula 8:00 AM - 8:00 AM Kinabukasan - Kung hindi ka makapag laro sa tinakdang oras (12:00 PM to 12:00 PM) ikaw ay hindi makakapasok sa raffle event sa araw na ito. Ngunit mapapabilang parin ang iyong laro sa raffle draw.

View details »

300 Pesos DAILY RAFFLE EVENT HERO FIGHTERS ggggGggg!

PAANO MAKASALI SA DAILY RAFFLE DRAW????? -Maglaro lang ng Hero Fighters daily para makapasok sa raffle! -Ang mga makaksali lamang sa daily raffle event ay ang mga naglaro simula 8:00 AM - 8:00 AM Kinabukasan -kung hindi ka makapag laro sa tinakdang oras (8:00 AM to 8:00 AM) ikaw ay hindi makakapasok sa raffle event sa araw na ito. Ngunit mapapabilang parin ang iyong laro sa raffle draw.

View details »

300 Pesos Winners for Daily Raffle Draw HERO FIGHTERS!!! LEZ

PAANO MAKASALI SA DAILY RAFFLE DRAW????? -MaglaroAPRIL 29, 2021 DAILY RAFFLE WINNER LEZGAWW!!! lang ng Hero Fighters daily para makapasok sa raffle! -Ang mga makaksali lamang sa daily raffle event ay ang mga naglaro simula 8:00 AM - 8:00 AM Kinabukasan -kung hindi ka makapag laro sa tinakdang oras (8:00 AM to 8:00 AM) ikaw ay hindi makakapasok sa raffle event sa araw na ito. Ngunit mapapabilang parin ang iyong laro sa raffle draw.

View details »

2nd day ng DAILY RAFFLE DRAW! LezzGAAAW!

PAANO MAKASALI SA DAILY RAFFLE DRAW????? -Maglaro lang ng Hero Fighters daily para makapasok sa raffle! -Ang mga makaksali lamang sa daily raffle event ay ang mga naglaro simula 8:00 AM - 8:00 AM Kinabukasan -kung hindi ka makapag laro sa tinakdang oras (8:00 AM to 8:00 AM) ikaw ay hindi makakapasok sa raffle event sa araw na ito. Ngunit mapapabilang parin ang iyong laro sa raffle draw.

View details »

LAUNCHING EVENT DAILY RAFFLE!!!!

PAANO MAKASALI SA DAILY RAFFLE DRAW?🎮🎮 -Maglaro lang ng Hero Fighters daily para makapasok sa raffle! -Ang mga makaksali lamang sa daily raffle event ay ang mga naglaro simula 12:00 PM - 12:00 PM Kinabukasan -kung hindi ka makapag laro sa tinakdang oras (12:00 PM to 12:00 PM) ikaw ay hindi makakapasok sa raffle event sa araw na ito. Ngunit mapapabilang parin ang iyong laro sa raffle draw.

View details »

LIVE STREAMING FOR DAILY RAFFLE DRAW - MAY 02, 2021

Magandang araw mga ka-HERO FIGHTERS muling panoorin ang mga nanalo sa Daily Raffe Draw - May 02, 2021. Kung isa ka sa mga nakalista maaring magsend lamang sa email namin ( herofighters@posterum.co ) with the subject of "Daily Raffle Draw - May 02, 2021" including your;
* TID Number
- Makikita ang TID number sa settings ng Hero Fighter Game.
* Gcash Name
* Gcash Number
* Game username
* Screenshot of our YT Channel (Subscribed) Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
* Screenshot of our FB Page (Like & Follow)

Gusto po naming ipaalam sa mga hindi pa nakakapag claim ng kanilang rewards mag kaka roon po tayo ng due date or cut off hanggang (May 18, 2021) nyo nalang po pwedeng i-claim ang rewards nyo.

View details »

LIVE STREAMING FOR DAILY RAFFLE DRAW - MAY 01, 2021

Magandang araw mga ka-HERO FIGHTERS muling panoorin ang mga nanalo sa Daily Raffe Draw - May 01, 2021. Kung isa ka sa mga nakalista maaring magsend lamang sa email namin ( herofighters@posterum.co ) with the subject of "Daily Raffle Draw - May 01, 2021" including your;
* TID Number
- Makikita ang TID number sa settings ng Hero Fighter Game.
* Gcash Name
* Gcash Number
* Game username
* Screenshot of our YT Channel (Subscribed) Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
* Screenshot of our FB Page (Like & Follow)

Gusto po naming ipaalam sa mga hindi pa nakakapag claim ng kanilang rewards mag kaka roon po tayo ng due date or cut off hanggang (May 18, 2021) nyo nalang po pwedeng i-claim ang rewards nyo.

View details »

LIVE STREAMING FOR DAILY RAFFLE DRAW - MAY 01, 2021

Magandang araw mga ka-HERO FIGHTERS muling panoorin ang mga nanalo sa Daily Raffe Draw - May 01, 2021. Kung isa ka sa mga nakalista maaring magsend lamang sa email namin ( herofighters@posterum.co ) with the subject of "Daily Raffle Draw - May 01, 2021" including your;
* TID Number
- Makikita ang TID number sa settings ng Hero Fighter Game.
* Gcash Name
* Gcash Number
* Game username
* Screenshot of our YT Channel (Subscribed) Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
* Screenshot of our FB Page (Like & Follow)

Gusto po naming ipaalam sa mga hindi pa nakakapag claim ng kanilang rewards mag kaka roon po tayo ng due date or cut off hanggang (May 18, 2021) nyo nalang po pwedeng i-claim ang rewards nyo.

View details »

LIVE STREAMING FOR DAILY RAFFLE DRAW - APRIL 29 2021

Magandang araw mga ka-HERO FIGHTERS muling panoorin ang mga nanalo sa Daily Raffe Draw - April 29, 2021. Kung isa ka sa mga nakalista maaring magsend lamang sa email namin ( herofighters@posterum.co ) with the subject of "Daily Raffle Draw - April 29, 2021" including your;
* TID Number
- Makikita ang TID number sa settings ng Hero Fighter Game.
* Gcash Name
* Gcash Number
* Game username
* Screenshot of our YT Channel (Subscribed) Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
* Screenshot of our FB Page (Like & Follow)

Gusto po naming ipaalam sa mga hindi pa nakakapag claim ng kanilang rewards mag kaka roon po tayo ng due date or cut off hanggang (May 18, 2021) nyo nalang po pwedeng i-claim ang rewards nyo.

View details »

LIVE STREAMING FOR DAILY RAFFLE DRAW - APRIL 28 2021

Magandang araw mga ka-HERO FIGHTERS muling panoorin ang mga nanalo sa Daily Raffe Draw - April 29, 2021. Kung isa ka sa mga nakalista maaring magsend lamang sa email namin ( herofighters@posterum.co ) with the subject of "Daily Raffle Draw - April 29, 2021" including your;
* TID Number
- Makikita ang TID number sa settings ng Hero Fighter Game.
* Gcash Name
* Gcash Number
* Game username
* Screenshot of our YT Channel (Subscribed) Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
* Screenshot of our FB Page (Like & Follow)

Gusto po naming ipaalam sa mga hindi pa nakakapag claim ng kanilang rewards mag kaka roon po tayo ng due date or cut off hanggang (May 18, 2021) nyo nalang po pwedeng i-claim ang rewards nyo.

View details »

LIVE STREAMING FOR DAILY RAFFLE DRAW - APRIL 27 2021

Magandang araw mga ka-HERO FIGHTERS muling panoorin ang mga nanalo sa Daily Raffe Draw - April 27, 2021. Kung isa ka sa mga nakalista maaring magsend lamang sa email namin ( herofighters@posterum.co ) with the subject of "Daily Raffle Draw - April 27, 2021" including your;
* TID Number
- Makikita ang TID number sa settings ng Hero Fighter Game.
* Gcash Name
* Gcash Number
* Game username
* Screenshot of our YT Channel (Subscribed) Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCCI...
* Screenshot of our FB Page (Like & Follow)

Gusto po naming ipaalam sa mga hindi pa nakakapag claim ng kanilang rewards mag kaka roon po tayo ng due date or cut off hanggang (May 18, 2021) nyo nalang po pwedeng i-claim ang rewards nyo.

View details »

Pre-Registration Event Winners!!! (April 15-16, 2021)

Congratulations! Here are the winners of our Pre-Register Event - Mini Game for April 15-16, 2021!!!

View details »

Pre-Registration Event Winners!!! (April 13-14, 2021)

Congratulations! Here are the winners of our Pre-Register Events for April 11-12, 2021!!!
You will be notified through text so keep your lines open 😊

View details »

Pre-Registration Event Winners!!! (April 14-15, 2021)

April 15, 2021

Congratulations! Here are the winners of our Pre-Register Events for April 14-15, 2021!!!
You will be notified through text so keep your lines open 😊

View details »

Pre-Registration Event Winners!!! (April 9-10, 2021)

Congratulations! Here are the winners of our Pre-Register Event!!!
You will be notified through text so keep your lines open 😊

View details »

Pre-Registration Event Winners!!! (April 11-12, 2021)

Congratulations! Here are the winners of our Pre-Register Events for April 11-12, 2021!!!
You will be notified through text so keep your lines open 😊

View details »

Pre-Registration Event Winners!!! (April 9-10, 2021)

Congratulations! Here are the winners of our Pre-Register Event!!!
You will be notified through text so keep your lines open 😊

View details »

'Hero Fighters' Battle Royal

Hi, guys! This is a mobile battle royale rock, paper, scissors game, Hero Fighters. Introducing Battle Royale, the second play mode of Hero Fighters. Battle royale mode where 20 players play at the same time and fight to become the last one! Experience thrilling Battle Royale mode play.

View details »

'Hero Fighters' Battle Royal 1 vs. 1

Hi, Guys! This is a mobile battle royale rock, paper, scissors game, Hero Fighters. Introducing the 1v1 battle mode among the game modes of Hero Fighters. Enjoy an exciting rock-paper-scissors game by looking directly at the opponent's faces that come in randomly!

View details »